[គណិតវិទ្យា] វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យាប្រឡងគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋានពីឆ្នាំ (២០០២ ដល់ ២០១៧)

វិញ្ញាសាគណិត នេះរៀបរៀង និងចែករំលែកដោយ លោកគ្រូ ប្រើស ដារ៉ា

ប្រភពhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=2160193450895059&set=a.2160193367561734&type=3&theater

ចុចទីនេះទាញយកសៀវភៅ Continue reading

ស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញ

សួស្ដីមិត្តអ្នកអាន ជាទីរាប់អានតើអ្នកសុខសប្បាយ ឬទេ? ថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹង ការប្រមូលផ្ដុំ ឯកសារផ្សេងៗនៅលើបណ្ដាយសង្គម ដើម្បីយកមក ចែករំលែកដល់មិត្តអ្នកសិក្សា ក្នុងការស្វែងរកឯកសារ យកទៅសិក្សាដោយខ្លួនឯង និងជាឯកសារ សម្រាប់ស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ ជួនដល់អ្នកសិក្សា ។

បញ្ចាក់ប្លុកមួយនេះ សូមអភ័យទោស ដល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធនៃឯកសារផ្សេងៗ ដែលមាននៅទីនេះ ផង ។ ប្លុកមួយនេះបង្កើតឡើងគឺចង់ចែករំលែក ឯកសារ ផ្សេងៗដល់ កូនខ្មែរក្នុងការស្វែងរក ឯកសារមករៀនដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ ។ សូមអរគុណច្រើន

កំណាព្យ បទុមា និពន្ធ កវីវ័យក្មេង

_____________ __________ ____ __________, ___ _______, __ ___, ___ ___

កំណាព្យ បទុមា និពន្ធដោយ កវីវ័យក្មេង អតីតសិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រះរាជសម្ភារ

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ    ៖អ៊ុំ ច័ន្ទសានិត , ជួន សំរិត្ធ ,កៅ ដុស , សេង ឈូន

ចុចទីនេះទាញយក សៀវភៅ កំណាព្យ បទុមា

ស្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០,១១,១២

ចុចទាញ យកសៀវភៅសម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០,១១,១២

 

រូបមន្តគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០,១១,១២

ចុចទាញយក ប្រជុំរូបមន្តគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០,១១,១២ លោកគ្រូ ប្រើស ដារ៉ា